WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
  Adviezen 2017 Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.12.2023


Advies nr.  

Onderwerp  

Sector  
Advies 27-2017 Evaluatie van een uitbreiding van de scope van de autocontrolegids G-014 ‘aardappelen-groenten-fruitverwerkende industrie en handel’ (dossier SciCom 2017/14) Voeding
Advies 26-2017 Risico van de verspreiding van mest en mestdigestaten gecontamineerd door Clostridium botulinum (dossier SciCom 2017/04) Dier
Advies 25-2017 THC (tetrahydrocannabinol) in levensmiddelen van dierlijke oorsprong: gevarenscore en actiedrempels (dossier SciCom 2017/16) Voeding
Advies 24-2017 Referentiedosissen voor de allergenen die zijn opgenomen in bijlage II van de Verordening (EU) nr. 1169/2011 van 25 oktober 2011 (dossier SciCom 2017/01) Voeding
Advies 23-2017 Beoordeling van het document “Specific infrastructure requirements and monitoring plan for export of ‘edible by-products’ to China" van FEBEV Voeding
Gemeenschappelijk advies HGR Nr. 9428 en SciCom 22-2017 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit betreffende levensmiddelenhygiëne: medisch attest (dossier SciCom 2017/09) Voeding
Advies 21-2017 Ontwerp KB betreffende maatregelen van diergeneeskundige politie tegen trypanosomen bij paardachtigen : dourine en surra (dossier SciCom 2017/12) Dier
Advies 20-2017 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de frequenties van inspecties in inrichtingen van de vlees-en vissector (dossier SciCom 2017/13) Voeding
Advies 19-2017 Actiedrempels voor minerale olie koolwaterstoffen in levensmiddelen (dossier SciCom 2016/15) Voeding
Advies 18-2017 (PDF) Ontwerpen van KB tot wijziging van het KB van 16/01/2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het FAVV (dossier SciCom 2017/08) Varia
Advies 17-2017 (PDF) Analyseprogramma voor geneesmiddelenresiduen (dossier SciCom 2017/02) Dier
Spoedraadgeving 16-2017 (PDF) Evaluatie van de betrouwbaarheid van de analysemethoden voor de bepaling van fipronil in eieren en vlees (dossier SciCom 2017/18) Voeding
Advies 15-2017 (PDF) Actielimieten voor chemische contaminanten in levensmiddelen: vlamvertragers, perfluoralkyl verbindingen, dioxines en dioxine-achtige PCBs en benzeen (dossier SciCom 2016/31 A) Voeding
Advies 14-2017 (PDF) Prevalentie en controle van carbapenemresistentie bij dieren (dossier SciCom 2016/08 - eigen initiatief) Dier
Advies 13-2017 (PDF) Actielimieten voor erucazuur, ochratoxine A, moederkorenalkaloïden en tropaanalkaloïden in bepaalde levensmiddelen, producten van dierlijke oorsprong en diervoeders (dossier SciCom 2016/32) Voeding
Advies 12-2017 (PDF) Lijst van planten, plantaardige producten of andere objecten met een hoog fytosanitair risico (dossier SciCom 2016/26) Plant
Advies 11-2017 (PDF) Prioritering van microbiologische risico’s en richtlijnen voor het borgen van de microbiologische voedselveiligheid van rauwe en minimaal bewerkte plantaardige levensmiddelen in België (dossier SciCom 2013/12: eigen initiatief) Voeding
Advies 10-2017 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding in het kader van de bestrijding van varroase (dossier SciCom 2017/05) Dier
Advies 09-2017 (PDF) Herevaluatie van de microbiologische stabiliteit van rijsttaarten na bakken (opvolging van het SciCom advies 03-2015) (dossier SciCom 2016/29) Voeding
Advies 08-2017 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle (dossier SciCom 2016/28) Dier
Advies 07-2017 (PDF) Evaluatie van de productieschema’s en gevarenanalyses van sorbet en (half)gekookte geperste kaas (dossier SciCom 2016/33) Voeding
Advies 06-2017 (PDF) Evaluatie van de autocontrolegids beenhouwerij-spekslagerij voor wat betreft de langdurige droge afrijping van vlees (dossier SciCom 2016/30) Voeding
Advies 05-2017 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 2013 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren en tot vaststelling van de toelatingsvoorwaarden voor inrichtingen voor pluimvee (dossier SciCom 2016/20) Dier
Advies 04-2017 (PDF) Blootstellingsschatting van de Belgische consument aan rundercysticercose (dossier SciCom 2016/05) Dier
Advies 03-2017 (PDF) Ontwerp KB betreffende betreffende de bestrijding van boviene virale diarree (BVD) (dossier SciCom 2016/22) Dier
Advies 02-2017 (PDF) Risico's verbonden aan het gebruik van waterstofperoxide in het waswater van kiemgroenten en groenten van het 4de gamma (dossier SciCom 2016/18) Voeding
Advies 01-2017 (PDF) Ontwerp koninklijk besluit betreffende de bestrijding van de akkerdistel (Cirsium arvense (L.) Scop.) (dossier SciCom 2016/16) Plant
 
   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.