WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
  Adviezen 2022 Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 27.05.2024


Advies nr.  

Onderwerp  

Sector  
Advies 17-2022 (PDF)

Voordelen en nadelen van het eten van vis en zeevruchten
Deel 1: Kwik en methylkwik in vis (dossier SciCom 2019/26; dossier HGR 9343)

Voeding
Advies 16-2022 (PDF)

Herevaluatie van de quotering van de schadelijke effecten van de gevaren vermeld in het analyseprogramma van het FAVV: partim dierengezondheid (dossier SciCom 2021/07)

Dier
Advies 15-2022 (PDF)

Ontwerp van koninklijk besluit tot vastlegging van de frequenties van inspecties waarvoor de aanwezigheid van een agent van het FAVV vereist is in inrichtingen van de vlees- en vissector (dossier SciCom 2022/09)

Voeding
Advies 14-2022 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bestrijding van rundertuberculose (dossier SciCom 2022/03) Dier
Advies 13-2022 (PDF) Evaluatie van de module GM4 “Beheersing van omgevingspathogenen in voedingsindustrie” (dossier SciCom 2022/05) Voeding
Advies 12-2022 (PDF) Evaluatie van een nieuwe analytische classificatiemethode voor afgeleide producten van vlees (vleesbereidingen – vleesproducten) (dossier SciCom 2022/04) Voeding
Advies 11-2022 (PDF) Evaluatie van het FAVV-analyseprogramma betreffende fytotoxinen en ongewenste planten/zaden in voedingsmiddelen en diervoeders (dossier SciCom 2016/13 C) Varia
Advies 10-2022 (PDF) Risicofactoren van microbiële contaminatie van karkassen tijdens het slachtproces van landbouwhuisdieren (dossier SciCom 2020/18) Dier
Advies 09-2022 (PDF) Chronische blootstelling van de Belgische bevolking aan residuen van gewasbeschermingsmiddelen via de consumptie van groenten en fruit (periode 2014-2020) (dossier SciCom 2019/05) Voeding
Advies 08-2022 (PDF) (nieuwe versie op datum van 26/04/2024) Referentiedosissen voor allergenen (actualisatie SciCom advies 24-2017) (dossier SciCom 2021/22 - eigen initiatief) Voeding
Advies 07-2022 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bestrijding van runder-, schapen- en geitenbrucellose (dossier SciCom 2021/19) Dier
Advies 06-2022 (PDF) Verkoopstermijn van gehakt vlees en vleesbereidingen op basis van gehakt vlees (dossier SciCom 2021/21) Voeding
Advies 05-2022 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot de infrastructuur, de hygiëne en de traceerbaarheid van inrichtingen die levensmiddelen van dierlijke oorsprong hanteren en die de keuring van de geslachte dieren regelt (dossier SciCom 2021/12) Dier
Amendement advies 04-2022 (PDF) Herevaluatie van de quotering van de ernst van de schadelijke effecten verbonden met de gevaren in het kader van het FAVV analyseprogramma: “pesticiden residuen”, “exogene chemische contaminanten” en “allergenen” (dossier SciCom 2021/03) Varia
Advies 04-2022 (PDF) Herevaluatie van de quotering van de ernst van de schadelijke effecten verbonden met de gevaren in het kader van het FAVV analyseprogramma: “pesticiden residuen”, “exogene chemische contaminanten” en “allergenen” (dossier SciCom 2021/03) Varia
Advies 03-2022 (PDF) Groeipotentieel van Listeria monocytogenes in rauwmelkse hoeveboter (dossier SciCom 2021/16) Voeding
Advies 02-2022 (PDF) Herevaluatie van de quotering van de ernst van de schadelijke effecten verbonden met de gevaren in het kader van het FAVV analyseprogramma: « additieven en kwaliteit », « mycotoxines, fycotoxines, biogene amines en andere toxines » en « procescontaminanten » (dossier SciCom 2021/04) Voeding
Advies 01-2022 (PDF)
   -  Bijlage 1: Aflatoxines (PDF)
   -  Bijlage 2: Ochratoxine A (PDF)
   -  Bijlage 3: Fumonisines B1+B2 (PDF)
   -  Bijlage 4: Ergotalkaloïden (PDF)
   -  Bijlage 5: T-2 & HT-2 (PDF)
   -  Bijlage 6: Deoxynivalenol (PDF)
   -  Bijlage 7: Zearalenone (PDF)
   -  Bijlage 8: Patuline (PDF)
Evaluatie van het FAVV-analyseprogramma: Mycotoxines in levensmiddelen en diervoeders (dossier SciCom 2016/13 A) Varia
 
   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.