WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
 

Werking Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 15.12.2023

Oproep voor vernieuwing van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV

In januari 2025 zal het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (SciCom) vernieuwd worden voor nieuwe 4-jaar mandaten.

Kandidaturen staan officieel open voor alle professoren/wetenschappers/specialisten/PhD's die werkzaam zijn in één van de competentiedomeinen van het FAVV zoals beschreven in het Staatblad gepubliceerde oproep :

Link Staatblad NL

De kandidaturen moeten voor 1 maart 2024 ingevoerd worden.

Meer informatie over het SciCom en haar werkwijze -> /wetenschappelijkcomite/werking/rechtsgrondslagen/

--

Het Wetenschappelijk Comité is een adviesorgaan ingesteld bij het FAVV. Het heeft een centrale positie in de evaluatie van de risico’s in de voedselketen.

Het Wetenschappelijk Comité bestaat uit maximum 22 leden die benoemd zijn bij koninklijk besluit. Indien nodig kan het beroep doen op een netwerk van experten wanneer specifieke onderwerpen worden behandeld.

De hoofdtaak van het Wetenschappelijk Comité bestaat uit het geven van onafhankelijk wetenschappelijk advies met betrekking tot risicobeoordeling en risicobeheer in relatie tot de bevoegdheden van het FAVV onder andere over:

  • (opkomende) risico’s in de voedselketen (voedsel, diervoeder, dierengezondheid en plantenbescherming);
  • alle ontwerpen van wet en koninklijk besluit met betrekking tot risicobeoordeling en risicobeheer van de voedselketen, dierengezondheid en plantenbescherming;
  • het analyse- en inspectieprogramma;
  • de autocontrolegidsen.

Het Wetenschappelijk Comité brengt advies uit op vraag van de Gedelegeerd bestuurder van het FAVV, de Voogdijminister of op eigen initiatief. Er bestaan verschillende procedures voor de aanvraag van een advies.
Een leidraad voor de adviezen van het Wetenschappelijk Comité is beschikbaar.
 
   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.