WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
  Meldingsplicht in de voedselketen in het kader van het wetenschappelijk onderzoek Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.12.2023

Een centraal contactpunt (researchcontactpoint@favv-afsca.be) voor Belgische universiteiten, hogescholen en wetenschappelijke instellingen is opgericht bij DG Controlebeleid teneinde onderzoekers de mogelijkheid te bieden om met het FAVV overleg te plegen over potentiële knelpunten, die zouden kunnen optreden in verband met de meldingsplicht in de loop van het onderzoek, en dit vóór de start van een onderzoeksproject.

Omzendbrief met betrekking tot de meldingsplicht in de voedselketen in het kader van het wetenschappelijk onderzoek (PDF)
 
   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.